Bảo hiểm sức khỏe Cá nhân - Gia đình

Lá chắn vẹn toàn cho cá nhân và cả gia đình

Chi trả các khoản chi phí liên quan đến điều trị ngoại trú/ nội trú, phẫu thuật, thương tật, mất khả năng lao động hoặc tử vong cho cá nhân hoặc mọi thành viên trong gia đình

bao-hiem-suc-khoe-ca-nhan-gia-dinh

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂMCƠ BẢNNÂNG CAOTOÀN DIỆN
SỐ TIỀN ĐƯƠC BẢO HIỂM50,000,000100,000,000150,000,000
1. ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
(theo chi phí thực tế)
500,000 VNĐ / lần khám
Tối đa 2,500,000 VNĐ / năm
2. ĐIỀU TRỊ TAI NẠN
không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ phẩu thuật và theo chi
phí thực tế)
Tỷ lệ % của 50.000.000Tỷ lệ % của 100.000.000Tỷ lệ % của 150.000.000
3. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
a. Tây y

(Tối đa 60 ngày/năm)
250,000 VNĐ/ Ngày500,000 VNĐ/ Ngày750,000 VNĐ/ Ngày
3. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ
b. Đông y

(Tối đa 120 ngày/năm)
150,000 VNĐ/ Ngày300,000 VNĐ/ Ngày450,000 VNĐ/ Ngày
4. TRỢ CẤP CHI PHÍ PHẪU THUẬT
(không quá tỷ lệ % theo bảng tỷ lệ phẩu thuật và theo chi
phí thực tế)
Tỷ lệ % của 50.000.000Tỷ lệ % của 100.000.000Tỷ lệ % của 150.000.000
5. TRỢ CẤP THU NHẬP200,000 VNĐ / Ngày
(Tối đa 60 ngày/ năm, nằm viện từ ngày thứ 3)

Phí bảo hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂMCƠ BẢNNÂNG CAOTOÀN DIỆN
TỪ 1 – 18 TUỔI930,0001,260,0001,590,000
TỪ 19 – 40 TUỔI1,085,0001,500,0002,055,000
TỪ 41 – 50 TUỔI1,085,0001,500,0002,055,000
Độ Tuổi tham gia : 01 – 50 Tuổi
 

Đối tượng loại trừ

Thời điểm bảo hiểm có hiệu lực

LƯU Ý:

  1. Đối với hợp đồng tái tục không áp dụng thời gian chờ
  2. Bảo hiểm không chi trả các bệnh/ thương tật xuất hiện trước khi tham gia bảo hiểm.
  3. Khách hàng trả các chi phí khám và điều trị trước, sau đó làm hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm sau.

Tải ứng dụng ngay để xem chi tiết