Bảo hiểm vật chất xe máy

Lá chắn cho hành trình phía trước

Bồi thường giá trị xe trong trường hợp tổn thất nghiêm trọng, bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm vật chất xe máy: 100% giá trị khấu hao tương đương ban đầu

Phí bảo hiểm

1,65% giá trị xe (Đã bao gồm VAT) (theo bảng định giá của PVI). Ví dụ:

Đối tượng loại trừ

Thời điểm bảo hiểm có hiệu lực

Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đóng phí đầy đủ.

Tải ứng dụng ngay để xem chi tiết