Bài viết

Bảo hiểm – Chia sẻ và đối diện rủi ro trong cuộc sống

thuc-hu-ve-bao-hiem

1. Khái niệm bảo hiểm

Bảo hiểm là một thỏa thuận giữa hai bên: bên mua và bên bán dịch vụ. Bên mua đồng ý trả một khoản tiền nhất định, có thể hàng tháng, hàng năm hoặc chỉ một lần, và đổi lại, khi rủi ro xảy ra – dù là tai nạn, bệnh tật hay thậm chí là tử vong, họ sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính từ bên cung cấp dịch vụ.

 

khai-niem-ve-bao-hiem

Bảo hiểm sẽ hỗ trợ tài chính khi rủi ro xảy ra gây tác động đến sức khỏe hoặc thiệt hại tài sản

 

Các thuật ngữ cơ bản về bảo hiểm bao gồm:

 • Công ty Bảo hiểm: là bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm, như Bảo Minh hay Bảo Việt.
 • Bên Tham gia Bảo hiểm: là người mua dịch vụ, có thể là cá nhân hay tổ chức.
 • Người được Bảo hiểm: là tổ chức, cá nhân có tài sản, trách nhiệm dân sự, tính mạng được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Người được bảo hiểm có thể đồng thời là người thụ hưởng.
 • Phí bảo hiểm: là khoản tiền mà bên tham gia bảo hiểm phải trả cho doanh nghiệp bảo hiểm khi hợp đồng được giao kết.
 • Quyền lợi Bảo hiểm: là lợi ích mà người mua có thể nhận được khi rủi ro xảy ra.
 • Sự kiện Bảo hiểm: là thời điểm khi tai nạn, bệnh tật hay tử vong diễn ra.
 • Số tiền Bảo hiểm: là số tiền mà công ty bảo hiểm hỗ trợ chi trả khi sự kiện bảo hiểm diễn ra.
 • Người Thụ hưởng: là người được chỉ định để nhận số tiền bảo hiểm.
 • Thời hạn Bảo hiểm: là khoảng thời gian mà hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.

 

2. Tầm quan trọng của bảo hiểm

Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta luôn phải đối mặt với những hiểm họa và thách thức không lường trước được. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng đến tài sản mà còn liên quan đến sức khỏe, đời sống và sự nghiệp. Tuy nhiên, sở hữu cho mình một sản phẩm bảo hiểm cũng chính là trang bị một chiếc áo giáp vô hình để giảm thiểu tác động tài chính do những biến cố không mong muốn gây ra. Điều này giúp chúng ta duy trì một tinh thần lạc quan và tự tin đối diện với cuộc sống, hướng tới mục tiêu của cuộc sống viên mãn hơn.

 

3. Phân loại bảo hiểm ở Việt Nam

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và nhu cầu đa dạng của người dân, Việt Nam đã từng bước hiện đại hóa và mở rộng thị trường bảo hiểm. Hiện nay, bảo hiểm được chia thành hai nhóm chính: Bảo hiểm Xã hội và Bảo hiểm Thương mại, mỗi loại có mục tiêu và đối tượng cụ thể nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dân và doanh nghiệp.

3.1. Bảo hiểm Xã hội

Bảo hiểm Xã hội được coi là một trong những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam. Đây là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động, được quản lý bởi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời giúp họ đối diện với các rủi ro về sức khỏe và tai nạn khi hành nghề, cũng như hỗ trợ tài chính khi họ bước vào tuổi xế chiều. 

 

bao-hiem-xa-hoi

Bảo hiểm Xã hội giúp người lao động đối diện với các rủi ro về sức khỏe và tai nạn khi hành nghề, và hỗ trợ tài chính khi thất nghiệp hoặc về hưu.

 

Bảo hiểm Xã hội gồm các loại bảo hiểm chính như sau:

 • Bảo hiểm Thất nghiệp: Dành cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội nhưng mất việc làm không do lỗi cá nhân. Khi thất nghiệp, họ sẽ nhận được một khoản tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm này.
 • Bảo hiểm Y tế: Mục tiêu chính là giúp giảm bớt gánh nặng chi phí khám/chữa bệnh cho người lao động và gia đình khi thăm khám tại các cơ sở y tế theo đúng tuyến đã chọn.
 • Bảo hiểm Tai nạn lao động và Bệnh Nghề Nghiệp: Hỗ trợ chi phí điều trị và phục hồi sức khỏe cho người lao động khi gặp tai nạn trong quá trình làm việc hoặc mắc các bệnh liên quan đến nghề nghiệp.
 • Bảo hiểm Thai sản: Hỗ trợ chi phí cho phụ nữ mang thai, sinh đẻ và sau sinh, bao gồm hỗ trợ tài chính trong thời gian nghỉ thai sản.
 • Bảo hiểm Hưu trí: Đảm bảo người lao động có một khoản thu nhập ổn định sau khi nghỉ hưu, giúp họ duy trì một cuộc sống ổn định khi về già.

3.2. Bảo hiểm Thương mại

Khác với Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Thương mại là sự lựa chọn từ nhu cầu cá nhân của mỗi người và được cung cấp bởi các Công ty Bảo hiểm trong nước và quốc tế như: Bảo Minh, Bảo Việt, PVI, FWD, Chubb, MSIG…

Bảo hiểm Thương mại được chia ra làm 2 loại là Nhân thọ và Phi Nhân thọ, cung cấp các sản phẩm phong phú về loại hình và mức giá nhằm đáp ứng nhu cầu của người tham gia.

a) Bảo hiểm Nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm của công ty bảo hiểm nhân thọ nhằm bảo vệ tài chính cho người được bảo hiểm trước các rủi ro liên quan sức khỏe, thân thể và tính mạng. Mục tiêu chính của loại hình Bảo hiểm Nhân thọ là để:

 • Hỗ trợ tài chính gia đình: Đảm bảo gia đình của người tham gia bảo hiểm không phải gánh chịu gánh nặng tài chính khi họ khi gặp rủi ro dẫn đến thương tật, bệnh hiểm nghèo hoặc tổn thất tính mạng. 
 • Hỗ trợ tích lũy tài sản: Giúp khách hàng tích lũy tài sản qua thời gian, đặc biệt với các gói bảo hiểm có tính năng liên kết đầu đầu tư.
 • Hỗ trợ hưu trí: Cung cấp một khoản tiền cho giai đoạn hưu trí, giúp người thụ hưởng có một cuộc sống thoải mái khi về hưu.

 

Bảo hiểm nhân thọ giúp tích lũy tài sản, hỗ trợ tài chính gia đình và hỗ trợ hưu trí

 

7 loại nghiệp vụ Bảo hiểm Nhân thọ điển hình gồm có:

 • Bảo hiểm trọn đời: Bảo hiểm có hiệu lực từ lúc ký kết cho đến khi người được bảo hiểm tử vong vào bất kỳ thời điểm nào. Lúc đó, công ty bảo hiểm sẽ chi trả số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng. 
 • Bảo hiểm tử kỳ: Nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ được sử dụng trong trường hợp người được bảo hiểm qua đời trong khoảng thời gian nhất định. Khi đó, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả tiền cho người thụ hưởng nếu người được bảo hiểm qua đời trong khi hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực.
 • Bảo hiểm liên kết đầu tư: Là một loại bảo hiểm kết hợp giữa mục đích bảo vệ tài chính trước rủi ro và yếu tố đầu tư để tăng tài sản tích lũy. Trong đó, phí đóng được chia thành 2 phần riêng biệt bao gồm bảo hiểm và đầu tư.
 • Bảo hiểm sinh kỳ: Là loại nghiệp vụ bảo hiểm được dùng cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một khoảng thời gian nhất định. Điểm đặc biệt của bảo hiểm sinh kỳ nằm ở chỗ nếu người được bảo hiểm sống đến thời gian quy định trong hợp đồng bảo hiểm thì công ty bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người được thụ hưởng.
 • Bảo hiểm hỗn hợp: Là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ. Với nghiệp vụ này đơn vị bảo hiểm sẽ chi trả bảo hiểm cho người hưởng thụ, khi người được bảo hiểm mất trong thời hạn thỏa thuận hoặc sau thời hạn thỏa thuận.
 • Bảo hiểm niêm kim: Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định. Sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Bảo hiểm hưu trí: Là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

 

b) Bảo hiểm Phi nhân thọ

Khác với Bảo hiểm Nhân thọ, bảo hiểm Phi nhân thọ tập trung vào việc bảo vệ đối tượng bảo hiểm trước rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Đối tượng được bảo hiểm thường là : con người, tài sản và trách nhiệm dân sự. 

Thời hạn của các hợp đồng bảo hiểm này thường ngắn, từ 1 đến 5 năm hoặc thậm chí ngắn hơn. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm có thể tái tục hợp đồng một cách dễ dàng mà không cần thiết lập một hợp đồng mới. 

Mục tiêu chính của loại hình Bảo hiểm Phi nhân thọ là để:

 • Giảm thiểu gánh nặng tài chính: Trong trường hợp xảy ra sự việc gây những tổn thất đến sức khỏe và vật chất của con người hoặc tai nạn, bảo hiểm sẽ hỗ trợ chi trả những chi phí không lường trước được.
 • Đảm bảo hoạt động doanh nghiệp: Đối với doanh nghiệp, Bảo hiểm Phi nhân thọ giúp đảm bảo hoạt động kinh doanh khi gặp phải các sự kiện bất ngờ. 

 

bao-hiem-phi-nhan-tho

Bảo hiểm phi nhân thọ giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính cho cá nhân và doanh nghiệp trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai gần

 

Các sản phẩm Bảo hiểm Phi nhân thọ điển hình bao gồm:

 • Bảo hiểm Trách nhiệm dân sự: Bảo vệ người tham gia khỏi trách nhiệm pháp & tài chính lý khi gây thiệt hại về tài sản hoặc thân thể cho người khác;
 • Bảo hiểm ô tô/xe máy: Hỗ trợ tài chính cho chủ xe khi gặp rủi ro mất trộm, hoặc khi phát sinh thiệt hại tài sản gây ra bởi tai nạn giao thông.
 • Bảo hiểm sức khỏe/tai nạn: Chi trả chi phí điều trị và chăm sóc sức khỏe khi người tham gia bảo hiểm mắc phải bệnh tật hoặc gặp tai nạn.
 • Bảo hiểm nhà cửa, tài sản: Hỗ trợ tài chính cho người tham gia bảo hiểm khi gặp các rủi ro làm thiệt hại tài sản như hỏa hoạn, cháy nổ và thiên tai.
 • Bảo hiểm du lịch: Chi trả các chi phí và tổn thất về tài chính, sức khỏe có thể xảy ra trong quá trình du lịch, bao gồm chi phí y tế do ốm đau, tai nạn, hoặc thất lạc hành lý.

 

Lời kết

Bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn là sự chia sẻ và tinh thần trách nhiệm. Mỗi lần đối mặt với rủi ro, bảo hiểm chính là chiếc khiên vô hình, không chỉ hỗ trợ giảm thiểu gánh nặng về tài chính mà còn giúp ta duy trì tinh thần lạc quan. Vì vậy, hãy để IZIon24 và bảo hiểm là người bạn đồng hành giúp chúng ta tự tin tiếp bước trên mỗi chặng đường của cuộc đời.

Chia sẻ

Mục lục

Các bài liên quan