Bài viết

Phân biệt Bảo hiểm Nhân Thọ và Bảo hiểm Phi Nhân Thọ

phân biệt bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ

Nghe thì quen, nhưng bạn đã phân biệt được bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ chưa?

1. Định nghĩa về bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được công ty bảo hiểm cung cấp nhằm bảo vệ con người. Người tham gia bảo hiểm được bảo vệ trước rủi ro về sức khỏe, tính mạng bằng cách chi trả, bồi thường khi các sự kiện bảo hiểm xảy ra. 

Bảo hiểm phi nhân thọ bảo vệ con người, tài sản và trách nhiệm dân sự. Lưu ý rằng, sản phẩm này không có chi trả khi hợp đồng đáo hạn  và  khi không có sự cố, tai nạn xảy ra; nghĩa là số tiền đóng bảo hiểm trước đó không được hoàn lại. Xem 5 lý do không nên mua bảo hiểm tại đây.

Cả hai sản phẩm này đều được mua – bán dưới hình thức tự nguyện.

phân biệt bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm được công ty bảo hiểm cung cấp nhằm bảo vệ con người. Sản phẩm phi nhân thọ bảo vệ con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.

2.Phân biệt hai loại bảo hiểm

2.1. Đối tượng bảo vệ và các loại hình phổ biến 

Bảo hiểm nhân thọ bảo vệ con người, cụ thể là sức khoẻ, tính mạng, thân thể.

Các loại hình bảo hiểm nhân thọ phổ biến:
 • Bảo hiểm trọn đời
 • Bảo hiểm tử kỳ
 • Bảo hiểm sinh kỳ
 • Bảo hiểm trả tiền định kỳ
 • Bảo hiểm hỗn hợp
 • Sản phẩm phi nhân thọ bảo vệ con người, tài sản và trách nhiệm dân sự.
Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ phổ biến:
 • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người
 • Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh
 • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại
 • Bảo hiểm hàng không
 • Bảo hiểm xe cơ giới
 • Bảo hiểm cháy, nổ

2.2. Tính chất

Ngoài việc bảo vệ con người, bảo hiểm nhân thọ còn là kênh để tích luỹ và hoạch định đầu tư cho tương lai. Trong khi đó, loại hình phi nhân thọ chủ yếu bảo vệ chúng ta trước những rủi ro (tai nạn, hư hao, thiên tai,…)

phân biệt bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ có thể là một kênh đầu tư, tiết kiệm. Trong khi đó, loại hình phi nhân thọ bảo vệ con người trước những rủi ro, tai nạn.

2.3. Thời gian đóng phí bảo hiểm

i) Bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ sẽ có thời hạn hợp đồng từ 10 – 20 năm hoặc trọn đời. Phí này có thể đóng một lần duy nhất hoặc theo tháng, theo quý, theo kỳ. 

ii) Bảo hiểm phi nhân thọ

Thời hạn hợp đồng của bảo hiểm phi nhân thọ thường từ 1 – 2 năm hoặc ngắn hơn. Phí này thường đóng một lần duy nhất. 

phân biệt bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ

2.4. Quyền lợi bảo hiểm

i) Quyền lợi của bảo hiểm nhân thọ:

Bảo hiểm nhân thọ hỗ trợ người tham gia bảo hiểm phòng tránh các rủi ro xấu như tai nạn, thương tật, tử vong… để giảm bớt gánh nặng khi rủi ro xảy ra. Quyền lợi này thông qua chi trả chi phí khám chữa bệnh, bảo vệ con người trước ung thư, hiểm nghèo, quyền lợi chăm sóc y tế, quyền lợi đáo hạn,.. 

Người mua bảo hiểm sẽ nhận được khoản tiền bồi thường trong trường hợp đáo hạn hợp đồng hoặc có sự kiện bảo hiểm xảy ra.

ii) Quyền lợi của bảo hiểm phi nhân thọ: 

Khác với bảo hiểm nhân thọ, thời hạn hợp đồng không kéo dài qúa lâu. Khoản tiền bồi thường sẽ được chi trả ngay khi có rủi ro, sự cố xảy ra. Ngoài ra, chương trình của bảo hiểm phi nhân thọ có độ phủ cao, từ sức khoẻ, của cải (xe cộ, tài sản trong nhà,…)  đến vấn đề du lịch; người cao tuổi hay trẻ em vẫn có thể mua loại hình sản phẩm này.

Với bảo hiểm phi nhân thọ, công ty bảo hiểm chỉ chi trả khi có sự cố xảy ra.

phân biệt bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ
Với bảo hiểm nhân thọ, người mua bảo hiểm sẽ nhận được khoản tiền bồi thường trong trường hợp đáo hạn hợp đồng hoặc có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Với bảo hiểm phi nhân thọ, công ty bảo hiểm chỉ chi trả khi có sự cố xảy ra. 

2.5. Người thụ hưởng

 • Bảo hiểm nhân thọ: người thân của người được bảo hiểm chính, người cùng huyết thống hoặc không có cùng huyết thống với người được bảo hiểm chính.
 • Bảo hiểm phi nhân thọ: là nạn nhân trực tiếp hoặc gián tiếp của sự cố.

3. Bạn cần loại bảo hiểm nào?

Để tìm loại sản phẩm phù hợp, bạn cần xác định nhu cầu phục vụ và mục đích của từng loại bảo hiểm, sau đó là sắp đặt thứ tự ưu tiên. Nếu đối với bạn, việc tích luỹ cho tương lai thì bảo hiểm nhân thọ sẽ là lưu tâm cao hơn. 

Trong trường hợp, bạn muốn giảm thiểu rủi ro tài chính từ các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, tài sản,… thì bảo hiểm phi nhân thọ sẽ giúp bạn giải quyết nỗi lo này. 

Một số sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ ai cũng nên sắm:

3.1. Bảo hiểm xe máy – Lá chắn cho hành trình phía trước

Bồi thường giá trị xe trong trường hợp tổn thất nghiêm trọng, bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe, và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Xem chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY.

Phạm vi bảo hiểm:

 • Chi phí sửa chữa thực tế hoặc chi phí sửa chữa ước tính >70% giá trị thực tế của xe
 • Xe máy bị mất trộm, cướp, hư hỏng do tai nạn, thiên tai, lũi lụt

3.2. Bảo hiểm sức khỏe cá nhân – Điểm tựa để làm chủ cuộc sống

Chi trả các khoản chi phí liên quan đến điều trị ngoại trú/ nội trú, phẫu thuật, thương tật, mất khả năng lao động hoặc tử vong. Xem chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY.

Phạm vi bảo hiểm:

 • Trợ cấp thu nhập
 • Trợ cấp chi phí phẫu thuật
 • Điều trị ngoại trú/ nội trú
 • Điều trị tai nạn

3.3. Bảo hiểm tai nạn – Lá chắn vững tin cho mọi thử thách

Chi trả khoản bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thương thật hoặc tử vong do tai nạn. Xem chi tiết sản phẩm TẠI ĐÂY.

Phạm vị bảo hiểm

 • Tử vong
 • Điều trị thương tật
 • Trợ cấp nằm viện

Hiểu đúng, hiểu đủ sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan chính xác về bảo hiểm.

Chia sẻ

Mục lục

Các bài liên quan