Logo Izion24

Phân tích nhu cầu và Tư vấn bảo hiểm

Hiện nay, IZIon24 ứng dụng công cụ phân tích nhu cầu khách hàng qua thói quen hàng ngày để thiết lập lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp cho bản thân và gia đình. Đồng thời, công cụ này sẽ giúp khách hàng chủ động hơn trong việc lựa chọn các kế hoạch tài chính phù hợp cho mỗi nhu cầu cụ thể, từ các kế hoạch bảo vệ tài chính cho gia đình trước các rủi ro của cuộc sống đến các kế hoạch tài chính cho việc giáo dục con trẻ hay các giải pháp đầu tư...

Tôi đồng ý với
Điều khoản & Điều kiện

Hợp tác doanh nghiệp

marketing@izion24.com.vn

appstoregoogleplay

COPYRIGHT IZIon24© 2021 - 2024