Bảo hiểm tai nạn
cá nhân

Lá chắn vững tin cho mọi thử thách

Chi trả khoản bảo hiểm trong trường hợp xảy ra thương tật hoặc tử vong do tai nạn

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

Phí bảo hiểm

Độ Tuổi tham gia : 01 – 70 Tuổi

Đối tượng loại trừ

Thời điểm bảo hiểm có hiệu lực

Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi Người được bảo hiểm đóng phí đầy đủ.

LƯU Ý: Khách hàng trả các chi phí khám và điều trị trước, sau đó làm hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm sau.

Tải ứng dụng ngay để xem chi tiết