Sản phẩm được thiết kế dành riêng cho phái nữ, hỗ trợ các chi phí phát sinh liên quan đến ung thư, biến chứng thai sản và tai nạn.