Hỗ trợ chi phí trong trường hợp tử vong do tai nạn, ốm đau, bệnh tật; chi phí điều trị ung thư vú và trợ cấp nằm viện.