Mô tả chi tiết hơn 

Chi trả các khoản phí liên quan đến thương tật, tử vong, điều trị nội trú & ngoại trú, phẫu thuật; hỗ trợ mất giảm thu nhập.