Chi trả các khoản phí trong trường hợp tử vong, thương tật do ốm đau, bệnh tật, thai sản, tai nạn; hỗ trợ chi phí điều trị nội trú & trợ cấp mất giảm thu nhập.