Nếu bạn đang sở hữu một hợp đồng bảo hiểm từ công ty bảo hiểm/Cộng tác viên khác, bạn hoàn toàn có thể mua sản phẩm bảo hiểm tại IZIon24.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không thể sở hữu cùng loại sản phẩm của cùng công ty bảo hiểm trên ứng dụng IZIon24.