Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, hệ thống của IZIon24 sẽ kiểm tra được gói bảo hiểm mà bạn dự định mua có phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe của bạn hiện tại hay không.

Đồng thời các thông tin trên còn giúp công ty bảo hiểm xác minh và đưa ra được những mức bồi thường tương xứng cho gói bảo hiểm mà bạn sở hữu trong trường hợp bạn muốn gửi yêu cầu bồi thường.